Granit bremserens

35,00 kr. ekskl. moms

Granit bremserens anvendes til rengøring af bremser, hydraulikdele motorer m.m. Hvor det bl.a. fjerner fedt, olie, harpiks samt silikone
Bremserensen tørrer hurtigt efter brug på metal, derved kan mataldelene videreforarbejdes med det samme.
OBS.
Læs bagpå produketet før brug.

På lager (kan bestilles som restordre)

-
+
Varenummer 320320001KS Kategorier , ,
Beskrivelse
  • Indeholder 600 ml
  • Fjerner olie, fedt, harpiks og silikone
  • Binder og vasker slidstøv og smuds væk
  • Fordamper meget hurtigt
  • Højt sprøjtetryk til en optimeret renseeffekt, selv på svært tilgængelige steder
OBS – Er beholderen under tryk kan den sprænge ved opvarmning – Forårsager hudirritation – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed – Yderst brandfarlig aerosol – Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger – Opbevares utilgængeligt for børn – Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder – Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug – Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray – Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning – Undgå udledning til miljøet – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse – VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand – Ved hudirritation: Søg lægehjælp – VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen – I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge – Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF – Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de officielle regler
Vejledninger

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar til at vejlede.
Kontakt os nu.

Lignende produkter

Bliv forhandler

Jeg vil gerne anmode om et forhandlerlogin